September

Concept

ร้านนี้เกิดจากความตั้งใจของคน 3 คน ที่มีความต้องการทําร้านอาหารที่มีความหลากหลาย ทั้งยุโรป และ เอเชีย เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็น ครอบครัว หรือ เพื่อน ในราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้เรายังต้องการตกแต่งร้านให้เหมือนว่าลูกค้านั่งอยู่ที่ฝรั่งเศส ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยใบไม้สีแดง สีส้ม สีเหลือง ทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น และโรแมนติก นั่นจึงเป็นที่มา ของคําว่า “September”